Proxecto saúde: o proxecto

O proxecto saúde é unha inciativa para a promoción de hábitos de estilo saudable que se desenvolve no CEIP "Manuel Fraga Iribarne" de Cariño desde o curso 2017-2018. Forma parte do programa "proxecta+" modalidade de "Proxectos de vida activa e deportiva" (http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta/programas)
 
 

Ao igual que no curso anterior, as restriccións para o traballo en equipo do alumnado, o uso compatido de espazos e material condicionaron o desenvolvemento do proxecto.

 

 
 

O proxecto antes da pandemia: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelfraga/node/895

Curso anterior: https://lab.colecarino.net/ef/rutas/index.html

Este é un proxecto do Colexio de Cariño.
Iniciativa creada dentro do programa Proxecta+ da Consellería de Educación. Xunta de Galicia